سندی مان

سندی مان

دکتر سندی مان (Sandi Mann)، مدرس ارشد روانشناسی در دانشگاه مرکزی لنکشایر است. او به طور گسترده در مورد بی حوصلگی تحقیق کرده و یافته های خود را در طیف وسیعی از رسانه های دانشگاهی نوشته و ارائه کرده است.

کتاب های سندی مان

روان شناسی ملال