سایمون رگو

سایمون رگو

سایمون رگو (Simon A. Rego)، روانشناس ارشد، مدیر آموزش روانشناسی، و مدیر برنامه آموزشی درمان شناختی رفتاری در مرکز پزشکی Montefiore، برانکس، نیویورک، و دانشیار روانپزشکی و علوم رفتاری در کالج پزشکی آلبرت اینشتین است.

کتاب های سایمون رگو