علی سلامی

علی سلامی

دکتر علی سلامی (زادهٔ 1346، تهران) استاد ادبیات انگلیسی و مطالعات ترجمه در دانشگاه تهران است.

کتاب های علی سلامی

قتل در رود نیل


تن های تنها


داستایفسکی عاشق


فرانکنشتاین


جزیره درختان گمشده


شدن


قتل در هتل ریجنسی


مسخ و داستان های دیگر


ویولتا


شاه لیر


تب 103 درجه


در جست وجوی خویشتن


به من قول بده پدر


چه اتفاقی برای شما افتاد؟


سرزمین موعود


مرید معمار


آتش سپید


تمامی ماجرا


عشق کوتاه، فراموشی بلند


داستان عشق


در امتداد شب


شجاعت منفور بودن


آتش و خشم


کارناوال بی صدای شب


ویونا


وحشت


یک وفاداری بالاتر


دوزخ