علی سلامی

علی سلامی

دکتر علی سلامی (زادهٔ 1346، تهران) استاد ادبیات انگلیسی و مطالعات ترجمه در دانشگاه تهران است.

کتاب های علی سلامی

داستایفسکی عاشق


آزردگان و خوارشدگان


در جست وجوی خویشتن


به من قول بده پدر


چه اتفاقی برای شما افتاد؟


سرزمین موعود


جزیره درختان گمشده


سبکی تحمل ناپذیر هستی


مرید معمار


شدن


آتش سپید


تمامی ماجرا


فرانکنشتاین


عشق کوتاه، فراموشی بلند


شجاعت منفور بودن


کارناوال بی صدای شب


ویونا


تب 103 درجه


وحشت


یک وفاداری بالاتر


دوزخ