مایکا آر سادای

مایکا آر سادای

دکتر میکا آر. صدیق (Micah R. Sadigh)، استاد روانشناسی در کالج سدار کرست در آلن تاون، پنسیلوانیا است. او دیپلمات در روانشناسی/تحلیل وجودی فرانکلین است و عضو انجمن روانشناسی آمریکا، آکادمی پزشکی روان تنی، و انجمن روان تنی آمریکا است.

کتاب های مایکا آر سادای