جانت م زارب

جانت م زارب

جانت م زارب، دکترای روانشناسی، در 30 سال گذشته در بیمارستان ها و محیط های اجتماعی و در مطب خصوصی، درمان شناختی را برای مراجعین در هر سنی ارائه کرده است. در دهه گذشته، او از تکنیک‌های جدید شناخت درمانی رشدی در کار خود با مشتریانی با طیف وسیعی از مشکلات تکلیف رشدی استفاده کرده است. جلد فعلی بر اساس کتاب قبلی او، ارزیابی شناختی رفتاری و درمان با نوجوانان است. دکتر ضرب در حال حاضر تحت مطب خصوصی در تورنتو، کانادا است.

کتاب های جانت م زارب