انطلاق محمد علی

انطلاق محمد علی

انطلاق محمد علی تصویرگر و نویسنده عراقی در سال 1963 در بغداد به دنیا آمد. او دیپلم تجربی دارد و از سال 1981 کار طراحی را در خانه فرهنگ کودکان عراق به تنهایی و بدون داشتن استاد شروع کرد. او تصویرگری ده ها کتاب کودک ، نوجوان و بزرگسال را به عهده داشته است . علاوه بر این ها در تهیه و تصویرگری ده ها کارتون برای کودکان همکاری کرده است.

کتاب های انطلاق محمد علی

آسیاب بچرخ!