جعفر هادی حسن

جعفر هادی حسن

جعفر هادی حسن (-30 سپتامبر 2019) محقق و دانشگاهی عراقی و عضو انجمن دانشگاهیان عراق در بریتانیا است. او به دلیل تحقیقات خود در مورد گروه ها، فرقه ها و فرقه های مختلف یهودی از جمله "بخش دوما" شناخته شده است. بین یهودیت و اسلام» و «فرقه های یهودی معاصر». او در سال 2013 به دلیل تحقیقاتش توسط بنیاد نظارت بر خاورمیانه بریتانیا مورد تقدیر قرار گرفت.

کتاب های جعفر هادی حسن

دونمه