آیلسا فرانک

آیلسا فرانک

هیپنوتراپیست آیسا فرانک در کلینیک خود در خیابان هارلی در لندن کار می کند. او از طریق تلفن با هیپنوتیزم مشتریان از سراسر جهان ارتباط برقرار می کند ...

کتاب های آیلسا فرانک