شارل کوکلن

شارل کوکلن

چارلز-لوئی-اوژن کوکلن، معروف به شارل کوکلن، آهنگساز، معلم و موسیقی شناس فرانسوی بود.

کتاب های شارل کوکلن

رساله ارکستراسیون