کیت دودینگ

کیت دودینگ

کیت مارتین داودینگ، استاد برجسته علوم سیاسی و فلسفه سیاسی، دانشکده سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده تحقیقات علوم اجتماعی در دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا، استرالیا است.

کتاب های کیت دودینگ

قدرت