کریس آیرونز

کریس آیرونز

دکتر کریس آیرونز یک روانشناس بالینی، محقق، نویسنده و مربی است. او یکی از مدیران Balanced Minds (www.balancedminds.com) است، یک سازمان مستقر در لندن که مداخلات روان‌شناختی متمرکز بر شفقت را برای افراد و سازمان‌ها ارائه می‌کند. او نویسنده تعدادی کتاب از جمله کتاب کار ذهن مهربان است.

کتاب های کریس آیرونز

کتاب کار ذهن دلسوز