شبنم بزرگی

شبنم بزرگی

شبنم بزرگی متولد سال 1363 دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی و از داستان نویسان و مترجمان و مدرسان دانشگاه است . مجموعه داستان « و اینک تهمینه » به قلم وی منتشر شده است.

کتاب های شبنم بزرگی

زنی در حاشیه ی روزنامه


قلمرو طلا


آنک آخرالزمان