گری چارتیه

گری چارتیه

گری ویلیام چارتیه محقق حقوقی، فیلسوف، نظریه‌پرداز سیاسی و الهی‌دان است. آثار او به آنارشیسم و ​​اخلاق می پردازد. Chartier استاد است و به عنوان دانشیار دانشکده بازرگانی دانشگاه La Sierra خدمت می کند.

کتاب های گری چارتیه

بازار آری کاپیتالیسم نه