الین کوهن

الین کوهن

الین کوهن یک محقق آمریکایی در مدل‌سازی هندسی و گرافیک کامپیوتری است که به دلیل تحقیقات پیشگامانه‌اش در زمینه B-splines شناخته شده است. او استاد دانشکده محاسبات در دانشگاه یوتا است.

کتاب های الین کوهن