گیتی همتی راد

گیتی همتی راد

گيتي همتي راد متولد سال 1346، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان البرز است. او دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی سلامت می باشد و در زمینه های خانواده، ازدواج، روانشناسی کودک و مشاوره ی تحصیلی فعالیت دارد.

کتاب های گیتی همتی راد