عباس صفاری

عباس صفاری

عباس صفاری (متولد ۱۳۳۰ در یزد) شاعر ایرانی است. مجموعه شعر او به نام دوربین قدیمی در سال ۱۳۸۲ از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد. شعرترانه «خسته» از فرهاد مهراد نیز سروده صفاری است. او در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به همراه بهروز شیدا و حسین نوشآذر سردبیری فصلنامه فرهنگی هنری سنگ را به عهده داشت. او در حال حاضر در لسآنجلس زندگی میکند.

کتاب های عباس صفاری

تاریکروشنا


دوربین قدیمی و اشعار دیگر


عاشقانه های مصر باستان


کبریت خیس


مثل خواب دم صبح


عروس چوپان ها


پشیمانم کن


خون انار


قدم زدن در بابل


مثل جوهر در آب


خنده در برف


کوچه ی فانوس ها


کوچه ی فانوس ها