عباس صفاری

عباس صفاری

عباس صفاری (متولد ۱۳۳۰ در یزد) شاعر ایرانی است. مجموعه شعر او به نام دوربین قدیمی در سال ۱۳۸۲ از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد. شعرترانه «خسته» از فرهاد مهراد نیز سروده صفاری است. او در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به همراه بهروز شیدا و حسین نوشآذر سردبیری فصلنامه فرهنگی هنری سنگ را به عهده داشت. او در حال حاضر در لسآنجلس زندگی میکند.

کتاب های عباس صفاری

تاریکروشنا


پشیمانم کن


مثل خواب دم صبح


عروس چوپان ها


کبریت خیس


ملاقات در سندیکای مومیاگران


خون انار


قدم زدن در بابل


گزینه اشعار عباس صفاری


مثل جوهر در آب


کوچه ی فانوس ها


کوچه ی فانوس ها