عباس صفاری

عباس صفاری

عباس صفاری (متولد ۱۳۳۰ در یزد) شاعر ایرانی است. مجموعه شعر او به نام دوربین قدیمی در سال ۱۳۸۲ از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد. شعرترانه «خسته» از فرهاد مهراد نیز سروده صفاری است. او در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به همراه بهروز شیدا و حسین نوشآذر سردبیری فصلنامه فرهنگی هنری سنگ را به عهده داشت. او در حال حاضر در لسآنجلس زندگی میکند.

کتاب های عباس صفاری

کبریت خیس


دوربین قدیمی و اشعار دیگر


تاریکروشنا


مثل خواب دم صبح


عروس چوپان ها


پشیمانم کن


خون انار


گزینه اشعار عباس صفاری


قدم زدن در بابل


مثل جوهر در آب


خنده در برف


عاشقانه های مصر باستان


کوچه ی فانوس ها


کوچه ی فانوس ها