جواد عاطفه

جواد عاطفه

جواد عاطفه متولد سال 1358 ، داستان نویس، مترجم، محقق و پژوهشگر حوزه تئاتر و ادبیات و مترجم نمایشنامه های پدر، سونات اشباح،پاریا، طلبکاران و ... می باشد. او در این سال‌ها در زمینه نگارش و اجرای متون نمایشی‌اش نیز فعالیت کرده است. 

کتاب های جواد عاطفه

پدر


خانم ایکس


پاریا و قوی تر


سونات اشباح


نمایش یک رویا


پلیکان