ام سوآمی

ام سوآمی

ام سوامی یک رهبر معنوی و نویسنده پرفروش است که در آشرام خود در کوهپایه های هیمالیا زندگی می کند. او بنیانگذار Black Lotus App وos.me یک پلت فرم نوشتن است. قبل از انصراف، او یک کارآفرین موفق فناوری بود. سوامی نویسنده پرفروش بیش از پانزده کتاب در مورد مراقبه، سلامتی و معنویت است، مانند کندالینی: یک داستان ناگفته، حس سلامتی، و اگر حقیقت گفته شود: خاطرات راهب.او همچنین تجربیات خود در مورد مدیتیشن را برای بیش از 15000 ساعت در کتاب خود یک میلیون فکر ثبت کرده است.

کتاب های ام سوآمی

از ذهن انباری به ذهن آگاهی


پرسش های بزرگ زندگی