مارک ویکلند

مارک ویکلند

مارک ویکلند مشاور، معلم، نویسنده و نوازنده ای است که در غرب پنسیلوانیا زندگی می کند. او خالق کتاب های منبع معلم، سمینارها و کارگاه های ملی ارائه شده در زمینه موضوعات سوادآموزی، پروژه های موسیقی برنده جایزه و بیش از 70 کتاب برای کودکان است.

کتاب های مارک ویکلند

آزمایش با آهنربا


پرواز و گرانش


آزمایش با تندی و سرعت


آزمایش با ماشین های ساده