ناصر حسینی مهر

ناصر حسینی مهر

« ناصر حسینی‌مهر » مترجم ، مدرس و کارگردان تئاتر است که سال‌های زیادی در کشورهای آلمان و فرانسه مقیم بوده است . از او « مرگ دانتون » اثر بوشنر و « هملت ماشین » نوشته هاینر مولر و . . . ترجمه و منتشر شده است 

کتاب های ناصر حسینی مهر

اتاق شماره ۶ آنتون چخوف


اتاق شماره ۶ آنتون چخوف


آخرین درس بازیگری


ویتسک


پیشگامان نمایش در ایران


تئاتر در ایران


مده آ ماتریال


سه خواهر


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.