ناصر حسینی مهر

ناصر حسینی مهر

« ناصر حسینی‌مهر » مترجم ، مدرس و کارگردان تئاتر است که سال‌های زیادی در کشورهای آلمان و فرانسه مقیم بوده است . از او « مرگ دانتون » اثر بوشنر و « هملت ماشین » نوشته هاینر مولر و . . . ترجمه و منتشر شده است 

کتاب های ناصر حسینی مهر

ویتسک


سه خواهر