مازیار اسلامی

مازیار اسلامی

مازیار اسلامی (متولد ۱۳۴۹ در آبادان) مترجم، منتقد و پژوهشگر برجستۀ حوزۀ سینما و هنر ا‌ست. او به همراه مراد فرهادپور کتابی تحت عنوان «پاریس-تهران» دربارهٔ آثار عباس کیارستمی نوشت که انتقادهایی برانگیخت.همچنین مجموعۀ سینمایی «کینو_آگورا»، کاوش در مفاهیم و اصطلاحات بنیادی زیبایی شناسی سینما، با سرپرستی ایشان در نشر لگا منتشر شده است.

کتاب های مازیار اسلامی

کتاب سینما


کژ نگریستن


چشم جان بین


بوطیقای گسست


لاکان - هیچکاک


خاکستر و الماس


صحنه هایی از یک ازدواج


نظریه فیلم


سایه های نوآر


پاریس - تهران