م مودب پور

م مودب پور

م. مؤدِب‌پور (زاده ۱۳۳۷) با نام اصلی مرتضی مودب‌پور از نویسندگان رمان‌های معاصر فارسی‌زبان ایرانی است.

کتاب های م مودب پور

شیرین


شب پره ها


یاسمین


یلدا


پریچهر


رکسانا


گندم


پس کوچه های سکوت


دریا


خواستگاری یا انتخاب