رابرت جی دوستال

رابرت جی دوستال

رابرت دوستال از سال 1980 در برین ماور تدریس کرده است. او استاد فلسفه و دین روفوس جونز است. اگرچه او در کانت و فلسفه معاصر اروپا، به ویژه پدیدارشناسی و هرمنوتیک تخصص دارد، اما علاقه زیادی به تفکر کلاسیک یونان دارد. او همچنین به تاریخ و فلسفه علم و فناوری توجه دارد، به خصوص که به اخلاق و سیاست مربوط می شود. از آثار منتشر شده دوستال می توان به مقالاتی درباره کانت، نظریه تفسیر، افلاطون، سیاست هایدگر و هرمنوتیک گادامر اشاره کرد. او سردبیر کمبریج همنشین گادامر (2002) و یکی از سردبیران پدیدارشناسی در ایده آلیسم آلمانی، هرمنوتیک و منطق (2000) است.

کتاب های رابرت جی دوستال

گادامر