فتح الله جعفری جوزانی

فتح الله جعفری جوزانی

کتاب های فتح الله جعفری جوزانی

ماهی آکواریوم


منتظر می مونم


مردی که سگ ها را دوست داشت


قاتل در باران


اسلحه ها در کاباره سیرانو


بی سیتی بلوز


باد سرخ


یشم سبز ماندارین


پرده


دردسر شغل من است


نشان دهنده


کندی چهارم


مهاجر خوشبخت


خداحافظی طولانی