گیلیان رزماری اونز

گیلیان رزماری اونز


گیلیان رزماری اونز استاد بازنشسته الهیات قرون وسطی و تاریخ فکری در دانشگاه کمبریج است، فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد و دارای مدارک بالاتر از آکسفورد و کمبریج است.

کتاب های گیلیان رزماری اونز