مجتبی عبدالله نژاد

مجتبی عبدالله نژاد

مجتبی عبدالله نژاد (۱۳۴۸ کاشمر) نویسنده و مترجم ایرانی است که کتاب هایی از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه می کند و درضمن درباره ی ادبیات کلاسیک فارسی تحقیق می کند. کتاب «گفتگو با مسعود سعد سلمان» نوشته ی او، تلفیقی است از کار تخیلی با کار پژوهشی. وی در گفتگویی در روزنامه ایران می گوید: «این ژانری است که خودم ابداع کردم». از وی مقالاتی در بعضی نشریات ادبی مثل کلک، کارنامه، سمرقند، بخارا، رودکی، نافه، شوکران، و گوهران منتشر شده است

کتاب های مجتبی عبدالله نژاد

چهار غول بزرگ


۱۸,۰۰۰ تومان

گرگ در لباس میش


۲۲,۰۰۰ تومان

شاهد خاموش


۲۴,۰۰۰ تومان

موج سواری


۲۲,۰۰۰ تومان

چشم بندی


۱۵,۰۰۰ تومان

مقصد نامعلوم


۱۰,۰۰۰ تومان

قتل آسان است


۱۴,۰۰۰ تومان

مرگ خانم مگینتی


۱۶,۵۰۰ تومان

الهه انتقام


۲۰,۰۰۰ تومان

معمای کارائیب


۱۶,۰۰۰ تومان

راز سیتافورد


۱۴,۰۰۰ تومان

ساعت ها


۱۵,۰۰۰ تومان

به طرف صفر


۱۰,۰۰۰ تومان

شب بی پایان


۱۰,۰۰۰ تومان

راز قطار آبی


۲۰,۰۰۰ تومان

مصیبت بی گناهی


۲۰,۰۰۰ تومان

در هتل برترام


۱۹,۰۰۰ تومان