مجتبی عبدالله نژاد

مجتبی عبدالله نژاد

مجتبی عبدالله نژاد (۱۳۴۸ کاشمر) نویسنده و مترجم ایرانی است که کتاب هایی از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه می کند و درضمن درباره ی ادبیات کلاسیک فارسی تحقیق می کند. کتاب «گفتگو با مسعود سعد سلمان» نوشته ی او، تلفیقی است از کار تخیلی با کار پژوهشی. وی در گفتگویی در روزنامه ایران می گوید: «این ژانری است که خودم ابداع کردم». از وی مقالاتی در بعضی نشریات ادبی مثل کلک، کارنامه، سمرقند، بخارا، رودکی، نافه، شوکران، و گوهران منتشر شده است

کتاب های مجتبی عبدالله نژاد

مواجهه با مرگ


چهار غول بزرگ


گرگ در لباس میش


شاهد خاموش


موج سواری


چشم بندی


مقصد نامعلوم


قتل آسان است


مرگ خانم مگینتی


الهه انتقام


معمای کارائیب


راز سیتافورد


ساعت ها


به طرف صفر


شب بی پایان


راز قطار آبی


مصیبت بی گناهی


در هتل برترام