بدیع الزمان فروزانفر

بدیع الزمان فروزانفر

محمدحسین بُشرویه‌ای شناخته شده به نام بدیع‌الزمان فروزانفر زادهٔ ۱۴ شهریور ۱۲۷۶ در بُشرویه و درگذشتهٔ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ در تهران؛ ادیب، نویسنده، مترجم، سراینده و پژوهشگر ادبی ایرانی و مدرس دانشگاه برجسته در زمینه زبان و ادبیات فارسی بود. او یکی از مولوی‌پژوهان بزرگ امروزی بود و در این زمینه آثار ارزشمند گوناگونی را نگاشت. فروزانفر همچنین سال‌ها استاد کرسی‌دار ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و نیز از کارمندان فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.

کتاب های بدیع الزمان فروزانفر