شارون جنینگز

شارون جنینگز

شارون جنینگز بیش از شصت کتاب برای جوانان نوشته است- کتاب های تصویری، کتاب های فصل، رمان هایی برای خوانندگان بی میل، رمان های طبقه متوسط و فیلمنامه ها. او که در تورنتو، کانادا مستقر است، تدریس نوشتن در دانشگاه رایسون را انجام می دهد، به عنوان ویراستار آزاد و داوری نسخه خطی فعالیت می کند و کارگاه ها و سخنرانی هایی را در سراسر کشور برگزار می کند.

کتاب های شارون جنینگز

فرانکلین و معلم جدید


لقب فرانکلین


جشن تولد فرانکلین


فرانکلین و قهرمان محبوب


فرانکلین خواهرش را می بخشد


فرانکلین و پرستار بچه


فرانکلین و روز درخت کاری


فرانکلین قهر می کند


فرانکلین فراموش می کند


فرانکلین یک مدال می خواهد


فرانکلین کمک می کند


فرانکلین معذرت می خواهد


فرانکلین کنجکاوی می کند


مجموعه فرانکلین


فرانکلین دوستش را می بیند


فرانکلین و بازی کامپیوتری


خواهر کوچولوی فرانکلین