شارون جنینگز

شارون جنینگز

شارون جنینگز بیش از شصت کتاب برای جوانان نوشته است- کتاب های تصویری، کتاب های فصل، رمان هایی برای خوانندگان بی میل، رمان های طبقه متوسط و فیلمنامه ها. او که در تورنتو، کانادا مستقر است، تدریس نوشتن در دانشگاه رایسون را انجام می دهد، به عنوان ویراستار آزاد و داوری نسخه خطی فعالیت می کند و کارگاه ها و سخنرانی هایی را در سراسر کشور برگزار می کند.

کتاب های شارون جنینگز

فرانکلین و پرستار بچه


فرانکلین و معلم جدید


فرانکلین و روز درخت کاری


فرانکلین فراموش می کند


فرانکلین یک مدال می خواهد


جشن تولد فرانکلین


فرانکلین و قهرمان محبوب


فرانکلین دوستش را می بیند


فرانکلین کنجکاوی می کند


فرانکلین و بازی کامپیوتری


فرانکلین خواهرش را می بخشد


فرانکلین قهر می کند


فرانکلین کمک می کند


فرانکلین معذرت می خواهد


خواهر کوچولوی فرانکلین


لقب فرانکلین


مجموعه فرانکلین


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.