شارون جنینگز

شارون جنینگز

شارون جنینگز بیش از شصت کتاب برای جوانان نوشته است- کتاب های تصویری، کتاب های فصل، رمان هایی برای خوانندگان بی میل، رمان های طبقه متوسط و فیلمنامه ها. او که در تورنتو، کانادا مستقر است، تدریس نوشتن در دانشگاه رایسون را انجام می دهد، به عنوان ویراستار آزاد و داوری نسخه خطی فعالیت می کند و کارگاه ها و سخنرانی هایی را در سراسر کشور برگزار می کند.

کتاب های شارون جنینگز

فرانکلین قهر می کند


جشن تولد فرانکلین


فرانکلین و معلم جدید


لقب فرانکلین


فرانکلین دوستش را می بیند


فرانکلین کمک می کند


فرانکلین معذرت می خواهد


فرانکلین می خواهد بزرگ باشد


مجموعه فرانکلین


فرانکلین و روز درخت کاری


فرانکلین و پرستار بچه


فرانکلین و قهرمان محبوب


فرانکلین فراموش می کند


فرانکلین یک مدال می خواهد


فرانکلین خواهرش را می بخشد


فرانکلین و بازی کامپیوتری


فرانکلین کنجکاوی می کند


خواهر کوچولوی فرانکلین


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.