شارون جنینگز

شارون جنینگز

شارون جنینگز بیش از شصت کتاب برای جوانان نوشته است- کتاب های تصویری، کتاب های فصل، رمان هایی برای خوانندگان بی میل، رمان های طبقه متوسط و فیلمنامه ها. او که در تورنتو، کانادا مستقر است، تدریس نوشتن در دانشگاه رایسون را انجام می دهد، به عنوان ویراستار آزاد و داوری نسخه خطی فعالیت می کند و کارگاه ها و سخنرانی هایی را در سراسر کشور برگزار می کند.

کتاب های شارون جنینگز

فرانکلین کمک می کند


فرانکلین معذرت می خواهد


فرانکلین معامله می کند


فرانکلین دوستش را می بیند


فرانکلین و پرستار بچه


فرانکلین و معلم جدید


فرانکلین و روز درخت کاری


فرانکلین یک مدال می خواهد


جشن تولد فرانکلین


فرانکلین و قهرمان محبوب


خواهر کوچولوی فرانکلین


فرانکلین هاکی بازی می کند


فرانکلین و بازی کامپیوتری


فرانکلین کنجکاوی می کند


فرانکلین خواهرش را می بخشد


فرانکلین قهر می کند


مجموعه فرانکلین (22جلدی)


لقب فرانکلین


مجموعه فرانکلین


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.