علی فیروز آبادی

علی فیروز آبادی

دکتر علی فیروز آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز. تخصص اصلی وی روانپزشکی و روان درمانی است. تا کنون با موسسه ها و مراکز درمانی متعددی در سمت روانپزشک همکاری کرده، در کنار فعالیت های درمانی در زمینه های آموزشی و پژوهشی نیز فعالیت داشته، از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی در حوزه های مختلف، مشارکت در طرح های تحقیقاتی در سمت مجری و همکار طرح، سخنرانی و ارائه ی مقاله در همایش های ملی و بین المللی، و چاپ مقالات خود در مجله های علمی و معتبر.

کتاب های علی فیروز آبادی

مغز و دنیای درون


چیرگی بر گسست ناشی از آسیب


روان کاوی چیست؟


هیپنوتیزم به زبان ساده


علم، شبه علم