چترنگ

انتشارات چترنگ

کتاب های انتشارات چترنگ

آخرین کلکسیون


رستگاری یک قدیسه


اعترافات آگوستین


ذهنی برای اعداد


سندروم آهن ربای انسانی


جنایات مرموز دکتر مرا


آتش و خون


روی دیگر حقیقت


سیر زمان


سینمای کریستوفر نولان


مترجم روسی


میان ستاره ای


میراث جاسوسان


بر سر کوه موریه


شهر خرس ها


و من دوستت داشتم


گرسنگی


نامزدی آقای ایر


چیزهای تیز


خوشا خوشبختان


شکار و تاریکی


مارمولک سیاه


خالکوب آشویتس


خون بر برف


اضطراب منزلت


اتاق قرمز


سیر عشق


ماده تاریک و انرژی تاریک


بخوان دفن ناشده آواز بخوان


کازینو رویال


آزار کلامی


افشاگر


ماهیگیران


رو در رو با اصغر فرهادی


خفاش


سلول شیشه ای


فداکاری مظنون X


مادام پیلینسکا و راز شوپن


خواهران باربارن


سفر به انتهای شب سلین


شب تاریک روح


مردی از ژلاری


اجاره نشین ها


کتاب سپید


آیلین


کنار دریا


فروپاشی


شوالیه تاریکی


اندرس قاتل


آوای رستاخیز


قتل اتسویا


جاهای تاریک


مجمع سری


مهتاب


کی صفر


اتاق جیکب


خورشید نیمه شب


گفتارهایی از فیزیک


اعمال انسانی


تماس سرد


یولیسس و عربی


پس پرده


بتمن آغاز می کند


ماشین می ایستد


پنجره عقبی


خانه


سودازدگی زیدان


بیلیاردباز


سه نامه و یک قصه


بچه های بهشت


تمرین پنج انگشت


روانی


قواعد بازی


الماس ها ابدی اند


داستان های گربه ای


قربانی


جاسوس ها


غرور و تعصب


روح تروریسم