چترنگ

انتشارات چترنگ

کتاب های انتشارات چترنگ

لمس


معادله نیمه تابستان


پنجره عقبی


روانی


جاسوس ها


بیلیاردباز


مارمولک سیاه


اتاق قرمز


هرگز نمیر


هلگولند


یافتن لایلا


دختران روز دی


زنجیره


جزیره ی درختان گمشده


کتاب آرامش


چاقو


آخرین کلکسیون


آتش و خون


ماده تاریک و انرژی تاریک


میراث جاسوسان


الماس ها ابدی اند


رو در رو با اصغر فرهادی


اجاره نشین ها


قربانی


کی صفر


تماس سرد


رستگاری یک قدیسه


روی دیگر حقیقت


جنایات مرموز دکتر مرا


خفاش


شوالیه تاریکی


قتل اتسویا


جاهای تاریک


و من دوستت داشتم


فداکاری مظنون X


ذهنی برای اعداد


سیر زمان


میان ستاره ای


سفر به انتهای شب سلین


گفتارهایی از فیزیک


مادام پیلینسکا و راز شوپن


خوشا خوشبختان


شکار و تاریکی


خواهران باربارن


خون بر برف


خالکوب آشویتس


اضطراب منزلت


سیر عشق


اعترافات آگوستین


سندروم آهن ربای انسانی


فمینیسم و مردان


مترجم روسی


بر سر کوه موریه


شهر خرس ها


گرسنگی


کنار دریا


سینمای کریستوفر نولان


نامزدی آقای ایر


خورشید نیمه شب


چیزهای تیز


بخوان دفن ناشده آواز بخوان


کازینو رویال


آزار کلامی


افشاگر


ماهیگیران


نامه ها و ملاقات ها


سلول شیشه ای


شب تاریک روح


مردی از ژلاری


کتاب سپید


آیلین


فروپاشی


اندرس قاتل


آوای رستاخیز


مجمع سری


مهتاب


اتاق جیکب


اعمال انسانی


یولیسس و عربی


پس پرده


بتمن آغاز می کند


خانه


ماشین می ایستد


سودازدگی زیدان


سه نامه و یک قصه


بچه های بهشت


تمرین پنج انگشت


قواعد بازی


داستان های گربه ای


غرور و تعصب


روح تروریسم