مانیاهنر‏‫

انتشارات مانیاهنر‏‫

کتاب های انتشارات مانیاهنر‏‫

باغچه ی اشراق


بوطیقا در انحنا


فلسفه ی پراکسیس


طراحی کودتا


باد مرگ


دزد ساحلی


عروسی فیگارو


نامه های لوتری


فیگورهای تاریخ


راز اتاق زرد


جمجمه ام در آکواریوم


همه ی پرندگان


هوش شر یا معاهده ی شفافیت


برادر


دمشق


آرتیگوشه


خواب بی پایان


دام گستران


سیاست و استتیک


فارابی، روشنگر بی چراغ


کتاب مرجع وگانیسم


سبیلیات


دو سر و یک کلاه


پرنده ی کوچک بهشت


دختران ماه


پست شبانه


باز جوانی


جغرافیای جدال


تن و دیگر تکه پاره های عشق


داستان چگونه کار می کند


از چند قدمی یک تیمارستان


نجات استخوان ها


هنر و مرگ


اولیس


خواهر جنجال آفرین


هتل پناهجویان


پرنسس


اولیس


مرغ وصله چشم


چگونه راهبه شدم


سیاره ی زاغه ها


نامیدن تعلیق


فوتوگراف 51


این نوبت از کسان


آوازهای موتوری


همه علیه مدرسه


اسلو


علیه اخاذی مضاعف


زوزه


سور


مرگ دانتون


وردست


بنیادگرای ناخواسته


سیاه درخشش بی رنگی


مدل موی تازه برنیس


ترامپ


شناسنامه به روایت دست


مجمع دیوانگان


هنر و ترس


چمدان پدرم


دشت پونه های وحشی


این خواب پر از پرتگاه


و مرغ های دریایی


نام تازه ام را بخوان


و احتمال چاقوی ابراهیم


خیابان صحنه است


سفر سورین به تاریکی


پانک راک


پرتگاه توهم


ژوزف تو مرخصی!


الفبای ناممکن ها


عالم ابدی


پیر زن کرچ


نمایشنامه تبعیدی ها


دری مرا می خواند


چه باید کرد؟


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


درخت ماهی


طبیعت محو


گفتگو با تاریکی


تحریرهای دیوانه ی باد


چهار کوارتت


زبان اصلی، بدون زیرنویس


نمایشنامه بلشویک ها


فرشته صلح


حق با شماست امریکای سفید!


به تیک ثانیه معتادم (گلاسه)