مانیاهنر‏‫

انتشارات مانیاهنر‏‫

کتاب های انتشارات مانیاهنر‏‫

شاه سایه


آخرین جلسه فروید


درس های ادبی


این یک گزارش نیست


این تن غم دیده


مده آ


همه ی پرندگان


واژگونه خوانی استبداد ایرانی


تن و دیگر تکه پاره های عشق


نمایشنامه تبعیدی ها


تباه


هزار و یک شب


ماتیگاری


تابستانی در کنار دشمن


فلسفه ی پراکسیس


طراحی کودتا


نامه های لوتری


فیگورهای تاریخ


نامیدن تعلیق


اسلو


وردست


دولت و انقلاب در ایران


باغچه ی اشراق


بوطیقا در انحنا


باد مرگ


دزد ساحلی


عروسی فیگارو


راز اتاق زرد


جمجمه ام در آکواریوم


هوش شر یا معاهده ی شفافیت


چه باید کرد؟


برادر


دمشق


آرتیگوشه


دام گستران


خواب بی پایان


سیاست و استتیک


سبیلیات


دو سر و یک کلاه


پرنده کوچک بهشت


دختران ماه


پست شبانه


باز جوانی


نجات استخوان ها


هنر و مرگ


جغرافیای جدال


اولیس


خواهر جنجال آفرین


هتل پناهجویان


پرنسس


اولیس


ما دایناسور ها


مرغ وصله چشم


چگونه راهبه شدم


همه علیه مدرسه


این نوبت از کسان


سیاره ی زاغه ها


آوازهای موتوری


فوتوگراف 51


علیه اخاذی مضاعف


سور


زوزه


مرگ دانتون


بنیادگرای ناخواسته


ترامپ


مجمع دیوانگان


هنر و ترس


چمدان پدرم


نام تازه ام را بخوان


و احتمال چاقوی ابراهیم


پانک راک


پرتگاه توهم


ژوزف تو مرخصی!


الفبای ناممکن ها


عالم ابدی


پیر زن کرچ


دری مرا می خواند


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


خیابان صحنه است


صادق ممقلی


درخت ماهی


طبیعت محو


گفتگو با تاریکی


چهار کوارتت


فرشته صلح