مانیاهنر‏‫

انتشارات مانیاهنر‏‫

کتاب های انتشارات مانیاهنر‏‫

فارابی، روشنگر بی چراغ


کتاب مرجع وگانیسم


سبیلیات


دو سر و یک کلاه


پرنده ی کوچک بهشت


دختران ماه


پست شبانه


باز جوانی


جغرافیای جدال


تن و دیگر تکه پاره های عشق


داستان چگونه کار می کند


از چند قدمی یک تیمارستان


اولیس


نجات استخوان ها


دولت و انقلاب در ایران


خواهر جنجال آفرین


اولیس


مرغ وصله چشم


چگونه راهبه شدم


کابوس های حضرات والامقام


هتل پناهجویان


فوتوگراف 51


سیاره ی زاغه ها


نامیدن تعلیق


ترامپ


آوازهای موتوری


همه علیه مدرسه


اسلو


این نوبت از کسان


علیه اخاذی مضاعف


سور


مرگ دانتون


زوزه


وردست


بنیادگرای ناخواسته


سیاه درخشش بی رنگی


مجمع دیوانگان


مدل موی تازه برنیس


هنر و ترس


چمدان پدرم


و مرغ های دریایی


نام تازه ام را بخوان


پانک راک


شناسنامه به روایت دست


و احتمال چاقوی ابراهیم


خیابان صحنه است


سفر سورین به تاریکی


پرتگاه توهم


ژوزف تو مرخصی!


پرنسس


عالم ابدی


پیر زن کرچ


نمایشنامه تبعیدی ها


دری مرا می خواند


چه باید کرد؟


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


تحریرهای دیوانه ی باد


چهار کوارتت


حق با شماست امریکای سفید!


جمجمه ام در آکواریوم


زبان اصلی، بدون زیرنویس


نمایشنامه بلشویک ها


الفبای ناممکن ها


فرشته صلح