مانیاهنر‏‫

انتشارات مانیاهنر‏‫

کتاب های انتشارات مانیاهنر‏‫

این تن غم دیده


تباه


تابستانی در کنار دشمن


هزار و یک شب


ماتیگاری


طراحی کودتا


نامه های لوتری


فیگورهای تاریخ


اسلو


نامیدن تعلیق


دولت و انقلاب در ایران


باغچه ی اشراق


بوطیقا در انحنا


فلسفه ی پراکسیس


باد مرگ


دزد ساحلی


عروسی فیگارو


راز اتاق زرد


جمجمه ام در آکواریوم


همه ی پرندگان


هوش شر یا معاهده ی شفافیت


چه باید کرد؟


برادر


دمشق


آرتیگوشه


دام گستران


خواب بی پایان


سیاست و استتیک


فارابی، روشنگر بی چراغ


سبیلیات


دو سر و یک کلاه


پرنده کوچک بهشت


دختران ماه


پست شبانه


باز جوانی


تن و دیگر تکه پاره های عشق


نجات استخوان ها


هنر و مرگ


جغرافیای جدال


اولیس


کابوس های حضرات والامقام


خواهر جنجال آفرین


هتل پناهجویان


پرنسس


اولیس


ما دایناسور ها


مرغ وصله چشم


چگونه راهبه شدم


سیاره ی زاغه ها


فوتوگراف 51


این نوبت از کسان


آوازهای موتوری


همه علیه مدرسه


علیه اخاذی مضاعف


زوزه


سور


مرگ دانتون


وردست


بنیادگرای ناخواسته


سیاه درخشش بی رنگی


ترامپ


شناسنامه به روایت دست


مجمع دیوانگان


هنر و ترس


چمدان پدرم


این خواب پر از پرتگاه


و مرغ های دریایی


نام تازه ام را بخوان


و احتمال چاقوی ابراهیم


پانک راک


پرتگاه توهم


ژوزف تو مرخصی!


الفبای ناممکن ها


عالم ابدی


پیر زن کرچ


دری مرا می خواند


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


خیابان صحنه است


صادق ممقلی


درخت ماهی


طبیعت محو


گفتگو با تاریکی


تحریرهای دیوانه ی باد


چهار کوارتت


زبان اصلی، بدون زیرنویس


فرشته صلح


حق با شماست امریکای سفید!


به تیک ثانیه معتادم (گلاسه)