مانیاهنر‏‫

انتشارات مانیاهنر‏‫

کتاب های انتشارات مانیاهنر‏‫

تن و دیگر تکه پاره های عشق


داستان چگونه کار می کند


اولیس


نجات استخوان ها


خواهر جنجال آفرین


دولت و انقلاب در ایران


اولیس


از چند قدمی یک تیمارستان


چگونه راهبه شدم


کابوس های حضرات والامقام


این نوبت از کسان


هتل پناهجویان


فوتوگراف 51


سیاره ی زاغه ها


نامیدن تعلیق


ترامپ


آوازهای موتوری


همه علیه مدرسه


اسلو


علیه اخاذی مضاعف


زوزه


سور


مرگ دانتون


وردست


بنیادگرای ناخواسته


سیاه درخشش بی رنگی


مدل موی تازه برنیس


هنر و ترس


چمدان پدرم


هوش شر یا معاهده ی شفافیت


پانک راک


شناسنامه به روایت دست


و احتمال چاقوی ابراهیم


خیابان صحنه است


سفر سورین به تاریکی


پرتگاه توهم


ژوزف تو مرخصی!


پرنسس


عالم ابدی


پیر زن کرچ


نمایشنامه تبعیدی ها


دری مرا می خواند


چه باید کرد؟


نمایشنامه بلشویک ها


الفبای ناممکن ها


فرشته صلح


مجمع دیوانگان


دیالوگ با سه نفر


ضیافت