دارینوش

انتشارات دارینوش

کتاب های انتشارات دارینوش

کتاب سهراب


ستایش هیچ


نامه های طلایی


سلام،خداحافظ


من و نازی


افلاطون کنار بخاری


نه! نمی خواهم ببینمش!


جهانی برای تو


ستاره ها


نمی دانم ها


سال هاست که مرده ام


حالا که رفته یی


حالا که رفته یی


به وقت گرینویچ


نامه هایی به آنا


دیر آمدی ری را


دو مرغابی در مه


راه با رفیق


کتاب سهراب


کابوسهای روسی


یک مرد


همه نام های ایران زمین


تمام کودکان جهان شاعرند


نور دنیا


مگر تو با ما بودی!؟


پرنده بی پرنده


خانه ما آفتاب پرست شده


ماه پشت ابر ماند


گفتم بمان! نماند...


امانم بده


نشانی ها


شاعر شنیدنی ست


شاپری


حالا که آمده ای


حالا که آمده ای


غزل


غزل


راه رفتن و مراقبه


خاطرات آدم و حوا


سرگذشت دوبله ی ایران


خوش به حال عاشقان آینده


ناگاه یک نگاه


کنار می رود مه


بابایی


باران یعنی


بانوی ماسه و ماه


پری خوانی


نامه ها


قشنگ روزگار من


دوستت دارم


یادگاری


یادگاری


مهربانی