حرفه هنرمند ‏‫

انتشارات حرفه هنرمند ‏‫

کتاب های انتشارات حرفه هنرمند ‏‫

طراحی اشیا آینده


عکس به مثابه هنر معاصر


اتوپرتره


خاطرات سوگواری


معماری اندیشی


شیوه های هنرگردانی


آی وی وی


دیگر تنها نیستی


عکاسی و ادبیات


اهمیت نظریه


طراحی حسی


کتاب نقره ای


زبان عکس


هنر بعد از 1960


درباره نگاه به عکس ها


جری لوییس


در جستجوی زمان نو


چیزی تو کشو نیست


آن چنان که بودیم


بودن با دوربین


تکان نخور


بالی از عقیق بالی از چخماق


صحنه هایی از یک ازدواج


نسیه و نقد


قمر در عقرب


برخورد کوتاه


زخم آبروی ماست


باران شغال


خردادهای پاییزی


مرگ غم انگیز پسر صدفی


خرچنگ های بلوری


حتما عکس دیگری هم هست


شاعر رنج های فرزانه


درباره ی عکاسی