نشر گویا

انتشارات نشر گویا

کتاب های انتشارات نشر گویا

هزار و یک به هم اینک!


طنزآوران جهان نمایش 18


طنزآوران جهان نمایش 19


طنزآوران جهان نمایش 20


زخم


دستان مستان


ترجمانی و تر زبانی


از دهلی نو تا آتن کهن


داستان ناگهان


دختران ناصرالدین شاه


بهترین بچه ی عالم


میکروفیکشن


داستان های با اجازه


احمد محمود


میرزا آقا تبریزی


بزرگ علوی


پروین اعتصامی


عباس یمینی شریف


صمد بهرنگی


سهراب سپهری


صادق چوبک


کلیات سعدی


اسب و سگ


کره اسب آتشین


طنزآوران جهان نمایش 15


باز هم که دیر آمدی


ترانه های زلیخا


بیت من خانه نیست


بوی بال فرشته می آید


درد عاشقی


دچاریات


گلشن توحید


خودت را درمان کن


مرگ در دستان او


از صفر تا بی نهایت


گزیده غزلیات شمس تبریز


پنجاه و پنج داستان کوتاه


با میمون ها دوست نشوید


تخته سفید دل من


پروانه ی پنهان


بیدمشک ها چقدر عاشقند


عشق با فونت بولد هفتاد


شانه ی دورترین مترسک جهان


به تو می اندیشم


پرنده بودم


ماهی رود توام


دریاچه ای در استکان


خانه ی روز خانه ی شب


طنزآوران جهان نمایش 16


طنزآوران جهان نمایش 17


به من قول بده پدر


گل و قداره


مریم و مردآویج


شب نرم نرم از پشت کوه آمد


دو بیتی های باباطاهر همدانی


ساز سیمینه رود


تو را دوست دارم


آلزایمر


صدای پنجره می آید


زنی در من قدم می زند


پیژامه ی همینگوی


قصه روزنامجات عهد بوق


حدود سرخوشی شمع


رسم خوشبختی


تابستان،خوشه ی انگور


دلداده های سالن های تاریک


دلم می خواهد اندوهگین باشم


خاکسپاری راجر مالوین


رهزنان دریا


سنگ های گرسنه


دختران یاس


جریره و شاهنامه شیرین


بوی بسم الله


می و مینا


سوگنامه اصلی-کرم


سه داستان


سیلوی


فسانه های فسون


طنزآوران جهان نمایش 14


هزار و یک شب (2جلدی)


طنزآوران جهان نمایش 9


عین حب نبات


شعر بیست و شش


شاهنامه ی شاه خورشید چهر


و عشق همچنان مذکر است


عشق کوتاه، فراموشی بلند


سبکی تحمل ناپذیر هستی


شب های تهران


کسبی خوانی


ازدواج آمریکایی


بهتر است با یک نفر حرف بزنی


ورطه


طنزآوران جهان نمایش 11


درباره آن


سفرها و گلها


خواهرم،قاتل سریالی


پسران نیکل


شهود


جهان پسا کرونا


عصر تلاطم


رنگین کمان می آید و می رود


نوآوری بزرگ


میراث


به دنبال چیکا


در محاصره احمق ها


از آزادی تا هرج و مرج


تمامی ماجرا


طنزآوران جهان نمایش13


فرانکنشتاین


آینده ی احساس


طنزآوران جهان نمایش 10


طنزآوران جهان نمایش 12


استخوان مردگان را شخم بزن


پاییز ، برگ زرد


هرمان و دوروته آ


زنان جسور


راه روشن است


رزمنامه ی رهایی


شاهنامه فردوسی


ترانه های بابا طاهر عریان


قصه سینماجات عهد بوق


توبه تو در باد


از کلیسا تا کرملین


شجاعت منفور بودن


آسمان مضطرب


شاهراه سبز عشق


گربه سرخ ، گربه سیاه


تک پرده ای های چخوف


طنز آوران جهان نمایش 8


دیوان رودکی سمرقندی


سقف این خانه کوتاه است


پیتر کامنزیند


خبرنگار


اسپانیا در قلب ما


طنزآوران جهان نمایش 4


طنزآوران جهان نمایش 5


طنزآوران جهان نمایش 6


طنزآوران جهان نمایش 7


خوابی که به تعبیر نشست


سه خواهر، سه ملکه


طنزآوران جهان نمایش 3


لحظه در تو و ماه


مهمان


مورد خطرناک؛ دونالد ترامپ


طنزآوران جهان نمایش 1


بر آستان آسمان


طنزآوران جهان نمایش 2


دختران ماه


خاطرات لویی هکتور برلیوز


دیدار با اژدها


بانوی اول شدن


شجاعت خوشبخت بودن


هنرهای تبسمی


شکیبا