نشر گویا

انتشارات نشر گویا

کتاب های انتشارات نشر گویا

داستان هایی با عطر قهوه


داستان هایی با عطر چای


کارخانه های مرگ


شاعر تنبک


دوران بیوگی خانم کراستورپ


داستان های 55 کلمه ای


داستان نما


مطرب عاشق


خون و گل سرخ


فیروزه


گرسنه ی چه چیز هستید؟


طنزآوران جهان نمایش 21


دوباره بیندیش!


لحظه های جان گرفته


کلارا و خورشید


آزردگان و خوارشدگان


در جست وجوی خویشتن


حرفه من، مدیر فیلمبرداری


تاریخ شفاهی 2


اکبر رادی


حسین منزوی


فروغ فرخزاد


علی شریعتی


کیومرث صابری فومنی


سیمین بهبهانی


هوای بی دود


قیصر امین پور


رمز گشایی


هوشنگ گلشیری


روزگار هنرمند ما


شعر امروز خیابان


آخرین خانه


سرنوشت در دست کلوتیلد


هر واژه یک بذر است


موهبت


تنهایی این بود


بافته


همیشه آلیس


هزار و یک به هم اینک!


طنزآوران جهان نمایش 18


طنزآوران جهان نمایش 19


طنزآوران جهان نمایش 20


زخم


داستان های جشن تولد


زنی در من قدم می زند


می و مینا


دختران ناصرالدین شاه


در محاصره احمق ها


استخوان مردگان را شخم بزن


زنان جسور


پرنیان پندار


هانکه از زبان هانکه


دستان مستان


ترجمانی و تر زبانی


از دهلی نو تا آتن کهن


داستان ناگهان


بهترین بچه ی عالم


میکروفیکشن


داستان های با اجازه


احمد محمود


میرزا آقا تبریزی


بزرگ علوی


پروین اعتصامی


عباس یمینی شریف


صمد بهرنگی


سهراب سپهری


صادق چوبک


طنزآوران جهان نمایش 15


اسب و سگ


کره اسب آتشین


با میمون ها دوست نشوید


باز هم که دیر آمدی


ترانه های زلیخا


بیت من خانه نیست


بوی بال فرشته می آید


درد عاشقی


دچاریات


گلشن توحید


خودت را درمان کن


مرگ در دستان او


از صفر تا بی نهایت


گزیده غزلیات شمس تبریز


تخته سفید دل من


پروانه ی پنهان


بیدمشک ها چقدر عاشقند


عشق با فونت بولد هفتاد


شانه ی دورترین مترسک جهان


به تو می اندیشم


پرنده بودم


ماهی رود توام


دریاچه ای در استکان


خانه ی روز خانه ی شب


طنزآوران جهان نمایش 16


طنزآوران جهان نمایش 17


به من قول بده پدر


گل و قداره


مریم و مردآویج


شب نرم نرم از پشت کوه آمد


دو بیتی های باباطاهر همدانی


ساز سیمینه رود


تو را دوست دارم


آلزایمر


صدای پنجره می آید


قصه روزنامجات عهد بوق


حدود سرخوشی شمع


سوگنامه اصلی-کرم


دلم می خواهد اندوهگین باشم


خاکسپاری راجر مالوین


رهزنان دریا


سنگ های گرسنه


تابستان،خوشه ی انگور


دلداده های سالن های تاریک


دختران یاس


جریره و شاهنامه شیرین


بوی بسم الله


سه داستان


سیلوی


فسانه های فسون


طنزآوران جهان نمایش 14


هزار و یک شب (2جلدی)


طنزآوران جهان نمایش 9


عین حب نبات


شعر بیست و شش


شاهنامه ی شاه خورشید چهر


و عشق همچنان مذکر است


عشق کوتاه، فراموشی بلند


درباره آن


ورطه


طنزآوران جهان نمایش 11


شب های تهران


کسبی خوانی


ازدواج آمریکایی


بهتر است با یک نفر حرف بزنی


سفرها و گلها


خواهرم،قاتل سریالی


پسران نیکل


شهود


جهان پسا کرونا


عصر تلاطم


رنگین کمان می آید و می رود


نوآوری بزرگ


پنجاه و پنج داستان کوتاه


پیژامه ی همینگوی


به دنبال چیکا


رسم خوشبختی


از آزادی تا هرج و مرج


میراث


تمامی ماجرا


طنزآوران جهان نمایش13


فرانکنشتاین


طنزآوران جهان نمایش 10


طنزآوران جهان نمایش 12


سبکی تحمل ناپذیر هستی


آینده ی احساس


پاییز ، برگ زرد


هرمان و دوروته آ


راه روشن است


رزمنامه ی رهایی


ترانه های بابا طاهر عریان


قصه سینماجات عهد بوق


توبه تو در باد


شجاعت منفور بودن


گربه سرخ ، گربه سیاه


آسمان مضطرب


شاهراه سبز عشق


تک پرده ای های چخوف


طنز آوران جهان نمایش 8


دیوان رودکی سمرقندی


طنزآوران جهان نمایش 7


سقف این خانه کوتاه است


پیتر کامنزیند


خبرنگار


اسپانیا در قلب ما


طنزآوران جهان نمایش 4


خوابی که به تعبیر نشست


طنزآوران جهان نمایش 3


لحظه در تو و ماه


از کلیسا تا کرملین


مهمان


مورد خطرناک؛ دونالد ترامپ


طنزآوران جهان نمایش 1


طنزآوران جهان نمایش 2


بر آستان آسمان


طنزآوران جهان نمایش 5


طنزآوران جهان نمایش 6


سه خواهر، سه ملکه


خاطرات لویی هکتور برلیوز


دیدار با اژدها


شجاعت خوشبخت بودن


دختران ماه


بانوی اول شدن


هنرهای تبسمی


شکیبا