یوپا

انتشارات یوپا

کتاب های انتشارات یوپا

عشق و جنگ


پروانه میشود


الهه ای از جنس بلور


کاملیا


با من حرف بزن


نقطه… ته خط.


مهر خاموش


عامه پسند


نفس های پرتپش


سایه


سیندرلا


زخم بر زخم


تنهایی بدخیم


ویرانگر ماه


لیلی وار


آخرین داستان عشق


مخمصه


سه دختر حوا


پرواز در پیله


ربه کا


زمانه زندان من است


زوال موج ها


حوالی کیلومتر دوازده


ارتعاش


این یک فرشته است


تموم شهر خوابیدن


گیسو


دلربا


مه جبین


گناهکار


حاکم


تباهکار


بختک


ردپای شب


راز فال ورق


پوکه خالی ز عشق


دختر تاجر ابریشم


تام سایر


بلوغ


دل به تو بستم


غرور و غیرت


دختری در قطار


بانوی کوچک خورشید


در حصار یک نگاه


رز سرخ


مشق عشق


در ژرفای آب


الف