یوپا

انتشارات یوپا

کتاب های انتشارات یوپا

سایه


سیندرلا


زخم بر زخم


تنهایی بدخیم


ویرانگر ماه


لیلی وار


آخرین داستان عشق


مخمصه


عامه پسند


حوالی کیلومتر دوازده


سه دختر حوا


پرواز در پیله


ربه کا


زمانه زندان من است


زوال موج ها


ارتعاش


خیابان بوتیک های خاموش


پروانه میشود


الهه ای از جنس بلور


کاملیا


با من حرف بزن


نقطه… ته خط.


مهر خاموش


نفس های پرتپش


گیسو


این یک فرشته است


تموم شهر خوابیدن


دلربا


مه جبین


گناهکار


تباهکار


حاکم


بختک


ردپای شب


پوکه خالی ز عشق


دختر تاجر ابریشم


تام سایر


راز فال ورق


بلوغ


دل به تو بستم


غرور و غیرت


در ژرفای آب


دختری در قطار


بانوی کوچک خورشید


یک پاییز فاصله (2 جلدی)


در حصار یک نگاه


رز سرخ


مشق عشق


الف