کارنامه

انتشارات کارنامه

کتاب های انتشارات کارنامه

پنین


۳۹,۵۰۰ تومان

تاریخ بی خردی !


۱۲۰,۰۰۰ تومان

اردک وحشی


۵۰,۰۰۰ تومان

شازده کوچولو


۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیامبر و دیوانه


۱۸,۵۰۰ تومان

بازمانده ی روز


۳۰,۰۰۰ تومان

پیامبر و دیوانه


۵۰,۰۰۰ تومان

عروسکخانه


۲۵,۰۰۰ تومان

بیلی باتگیت


۵۰,۰۰۰ تومان