داستان درام تاریخی

بهره گیری از رویدادها و شخصیت های تاریخی توسط درام نویسان با تلفیقی از التزام به واقعیات روی می دهد و آزادی عمل در خلق درام هایی متناسب با روحیات و افکار نویسندگان آن، شکل دهنده ی نوع ادبی خاصی به نام درام تاریخی است.

کتاب های داستان درام تاریخی

کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب رگتایم


برنده جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک سال 1975

معرفی چند اثر
معرفی کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم
با نگارشی شجاعانه و مسحورکننده.
Wall Street Journal