ادبیات الجزایر

ادبیات الجزایر

ادبیات الجزایر در طول تاریخ، تحت تأثیر فرهنگ های متعددی همچون رومیان باستان، عرب ها، فرانسوی ها، اسپانیایی ها و البته مردم بومی این کشور بوده است. امروزه ادبیات الجزایر، دارای نویسندگان بزرگی است که نه تنها فرهنگ این کشور را به جایگاه بالایی رسانده اند، بلکه میراثی ادبی و جهانی را به زبان های فرانسوی و عربی خلق کرده اند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات الجزایر
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر