ادبیات کوبا

ادبیات کوبا

ادبیات کوبا در اوایل قرن نوزدهم به شکوفایی رسید. موضوعاتی چون آزادی، هویت مستقل و چالش های زندگی مدرن از جایگاه ویژه ای در ادبیات این کشور برخوردار هستند. ادبیات کوبا، یکی از شناخته شده ترین خاستگاه های ادبی در آمریکای لاتین به شمار می آید.

کتاب های ادبیات کوبا

رد گم


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1956

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رد گم
داستانی آموزنده و در عین حال جذاب. کتابی غنی در سبک، در حس و در تصویرسازی.
New York Times Book Review