ادبیات کوبا

ادبیات کوبا

ادبیات کوبا در اوایل قرن نوزدهم به شکوفایی رسید. موضوعاتی چون آزادی، هویت مستقل و چالش های زندگی مدرن از جایگاه ویژه ای در ادبیات این کشور برخوردار هستند. ادبیات کوبا، یکی از شناخته شده ترین خاستگاه های ادبی در آمریکای لاتین به شمار می آید.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات کوبا

رد گم


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1956

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر