ادبیات سوئیس

ادبیات سوئیس

به دلیل عدم وجود زبان ملی، ادبیات سوئیس از چهار زبان فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و رومانش تشکیل شده است. ادبیات سوئیس با ظهور نویسندگان بزرگی چون برندگان جایزه ی نوبل ادبیات کارل اشپیتلر و هرمان هسه، جان دوباره ای گرفت و نام خود را در ادبیات اروپا مطرح کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات سوئیس

مراقبه و آرامش درون


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

همدلی با بیماران رو به مرگ


از کتاب های پرفروش روانشناسی و پزشکی در آمریکا

۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

ناخودآگاه جمعی و کهن الگو


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ تومان

خود ناشناخته


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

روزی مثل امروز


نامزد جایز ه ی Deutscher Buchpreis سال ۲۰۰۶

۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

روانشناسی و کیمیاگری


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب سرخ


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۱۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ تومان

پرونده بالتیمور


از کتاب های پرفروش در آمریکا

۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

آندورا


ماکس فریش از نویسندگان پرفروش سوییس

۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

انسان و سمبول هایش


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۱۵,۰۰۰ تومان

انسان در جستجوی هویت خویشتن


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه


کارل گوستاو یونگ از بزرگترین روانکاوان قرن بیستم

۸۵,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ تومان

پرونده هری کبر


برنده جایزه گنکور دبیرستانی ها 2012

۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

حرکت در مسیر خوشبختی با «هنر خوب زندگی کردن»

به دنبال خوشبختی هستید؟ پس هر کاری که می کنید، فقط سعی کنید «بدیع» نباشد. به صدای درونتان توجه نکنید؛ مجموعه مهارت هایتان را گسترش ندهید؛ انعطاف پذیر نباشید؛ و محض رضای خدا دنبال هیجان نگردید.

کارل گوستاو یونگ و ارواح

حقایقی وجود دارند که در آینده به حقیقت می پیوندند. حقایقی نیز در گذشته حقیقت داشته اند و حقایقی دیگر نیز هست که در هیچ دوره ای حقیقت نداشته و نخواهند داشت.