ادبیات سوئیس

ادبیات سوئیس

به دلیل عدم وجود زبان ملی، ادبیات سوئیس از چهار زبان فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و رومانش تشکیل شده است. ادبیات سوئیس با ظهور نویسندگان بزرگی چون برندگان جایزه ی نوبل ادبیات کارل اشپیتلر و هرمان هسه، جان دوباره ای گرفت و نام خود را در ادبیات اروپا مطرح کرد.

کتاب های ادبیات سوئیس

هنر شفاف اندیشیدن


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

سه گانه ی دوقلوها


برنده ی جایزه ی ادبی کتاب اروپا سال 1986

هایدی


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

اعترافات


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

اگنس


برنده ی جایزه ی راریسر سال 1999

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعترافات
یکی از اولین خودزندگی نامه های برجسته.
Barnes & Noble
معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن
این کتاب، شیوه ی تفکرتان را تغییر خواهد داد و تصمیماتتان را دگرگون خواهد کرد.
Goodreads