نمایشنامه عاشقانه

نمایشنامه عاشقانه

این دسته از نمایشنامه ها، عشق و روابط عاشقانه ی میان افراد را عامل اصلی پیشبرنده ی داستان خود قرار می دهند و در زمره ی پرطرفدارترین انواع نمایشنامه در جهان قرار دارند.

کتاب های نمایشنامه عاشقانه

ماهی برای یک ملعون


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

خواستگاری به سبک روستایی


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

رومئو و ژولیت


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

آندروماک


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

پیگمالیون


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

دوشس ملفی


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

شب دوازدهم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آندروماک
اولین شاهکار تراژیک راسین.
Enotes
معرفی کتاب دوشس ملفی
داستانی خونین با طنزی تاریک درباره ی انتقام.
Royal Shakespeare Company
معرفی کتاب رومئو و ژولیت
نمونه ی کامل داستانی درباره ی عشق در دوران جوانی.
Goodreads