نمایشنامه عاشقانه

نمایشنامه عاشقانه

این دسته از نمایشنامه ها، عشق و روابط عاشقانه ی میان افراد را عامل اصلی پیشبرنده ی داستان خود قرار می دهند و در زمره ی پرطرفدارترین انواع نمایشنامه در جهان قرار دارند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های نمایشنامه عاشقانه

نوای اسرارآمیز


نامزد جایزه مولیر

۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

رومئو و ژولیت


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

ماهی برای یک ملعون


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

خواستگاری به سبک روستایی


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

آندروماک


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

پیگمالیون


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

۱۶,۰۰۰ تومان

دوشس ملفی


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۹,۸۰۰ | ۷,۸۴۰ تومان

شب دوازدهم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر