تاریخ خاورمیانه

تاریخ خاورمیانه

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تاریخ خاورمیانه

صلحی که همه صلح ها را بر باد داد


نامزد جایزه پولیتزر 1990

حرمسرای قذافی


برنده جایزه ی بزرگ باشگاه بین المللی مطبوعات

یادداشت های عراق


برنده جایزه نوبل ادبیات

زندگی شاهانه در شهر زمردی


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی ساموئل جانسون سال 2007

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر