مجموعه رمان های جنایی «هری هول»

مجموعه رمان های جنایی «هری هول»

مجموعه یازده گانه هری هول به ترتیب شامل «خفاش»، «سوسک»، «سینه سرخ»، «الهه انتقام»، «ستاره شیطان»، «منجی»، «آدم برفی»، «پلنگ»، «شبح»، «پلیس» و «عطش» می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مجموعه رمان های جنایی «هری هول»

خورشید نیمه شب


یو نسبو از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

آدم برفی


برنده ی جایزه ی کتابفروشان نروژ سال 2007

خفاش


برنده ی جایزه ی گلس کی سال 1998

عطش


یو نسبو از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

شبح


نامزد دریافت جایزه ی دگر سال 2012

پلیس


نامزد دریافت جایزه ی ریورتن پریزن سال 2013

الهه انتقام


نامزد جایزه ی ادگار سال 2010

ستاره شیطان


یو نسبو از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

سینه سرخ


نامزد دریافت جایزه ی دگر سال 2007

منجی


یو نسبو از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر