کتاب مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلدی)

The Acting Books
مجموعۀ سه گانۀ آثار استانیسلاوسکی
کد کتاب : 13173
مترجم :
شابک : 978-9641200666
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 1940
سال انتشار شمسی : 1389
سال انتشار میلادی : 1960
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلدی) اثر کنستانتین استانیسلاوسکی

آماده سازی هنرپیشه کتاب اول از مجموعۀ سه گانۀ آثار استانیسلاوسکی (1938 1863 م.) یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان حوزۀ تئاتر معاصر است که انتشارات سروش ترجمۀ آن ها را عرضه کرده است. کتاب حاضر حاوی کشفیات تازه ای است که نویسنده در زمینۀ خلاقیت صحنه ای به دست آورده است. هر فصلی از این کتاب خواننده را به یک نتیجه گیری رهنمون می کند که خود منعکس کنندۀ یکی از واحدهای تفکّر استانیسلاوسکی است دربارۀ خلاقیت تئاتری: معلومات سطحی، هنر صحنه ای و حرفۀ صحنه ای، شرایط پیشنهادی، تخیّل، دقت یا توجّه صحنه ای، رهایی عضلات، قطعات و هدف ها، باور و احساس حقیقت، حافظۀ هیجانی، ارتباط، سازگاری و سایر عناصر، راه اندازهای زندگی روانی، خود احساس گری درونی، عمل سرتاسری، و غریزه در خود احساس گری صحنه ای هنرپیشه. امتیاز آثار استانیسلاوسکی در این است که ابداعات او در تئاتر نتیجۀ تفکر کل گرای او در عین توجّه به جزئیات هنر تئاتر است. او در این جلد از آثارش بیشتر به عناصر درونی ماننده توجه و تمرکز و دقت و حافظۀ هیجانی و تأکید دارد.

شخصیت سازی کتاب دوم از مجموعۀ سه گانۀ آثار استانیسلاوسکی (1938 186) م.(یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان حوزۀ تئاتر معاصر است که انتشارات سروش ترجمۀ آن ها را عرضه کرده است. کتاب حاضر حاوی کشفیات تازۀ استانیسلاوسکی در حوزۀ برون است؛ یعنی آشکارسازی آنچه در درون بازیگر می گذرد و هدایت و رهبری این احساسات. او معتقد است که فهم و شعور و توانایی هنرمند بازیگر در انتخاب و ساختن قالب مناسب، یعنی دنیای برونی، مشخص می شود. فصل های کتاب عبارت است از: به طرف تجسم، رشد گویایی های جسم، صدا و بیان، دورنمای هنرپیشه و نقش، ریتم، منطق و تداوم، منش (کاراکتر) داشتن، خودداری و تمامیت، جاذبه، جذابه و کشش صحن های، اخلاق و نظم، خوداحساس گری صحن های، و سه ضمیمه 1. مطالب متمم 2. موادی در مورد تعلیمات سیستم، و 3. برنامۀ آموزش و یادداشتی در مورد تربیت هنرپیشۀ تئاتر.

نقش آفرینی کتاب سوم از مجموعۀ سه گانۀ آثار استانیسلاوسکی (1938ـ 1863 م.) یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان حوزۀ تئاتر معاصر است که انتشارات سروش ترجمۀ آن ها را عرضه کرده است. کتاب حاضر حاوی کشفیات تازۀ استانیسلاوسکی در فرایند ایجاد «سیمای صحنه ای» است. در این جلد گسترۀ وسیع کار کارگردان و هنرپیشه روی نمایشنامه و نقش تشریح شده است. او در این جلد یکسره دربارۀ فرایند خلاقۀ ایجاد نمایش و نقش سخن می گوید: مرحلۀ شناخت، مرحلۀ تأثر، مرحلۀ تجسّم، کار روی نقش، آشنایی با نمایشنامه و نقش، ساختمان زندگی جسمانی نقش، توجیه متن، اهداف، هیجانات واقعی زندگی نمایشنامه و نقش، اهمیت اعمال جسمانی، شیوۀ جدید برخورد با نقش، شمای اعمال جسمانی، و ضمایم فصل های این کتاب را تشکیل می دهند. استانیسلاوسکی در این کتاب به روش عینی خلاقیت ارج بسیار می نهد و عقیده دارد که «روش» هنرپیشه و کارگردان را با دانش عینی و مشخّص و شیوۀ کاربرد نظریۀ واقع گرایی صحنه ای و فعالیت عملی تئاتر مسلّح می سازد

کتاب مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلدی)

کنستانتین استانیسلاوسکی
کنستانتین سرگئی استانیسلاوسکی (به روسی: Константин Сергеевич Станиславский) (زاده ۱۷ ژانویه ۱۸۶۳ - درگذشته ۷ اوت ۱۹۳۸) بازیگر و مدیر تئاتر روس بود. گرچه دستاوردهای او به عنوان بازیگر و کارگردان بزرگ بوده ولی مهمترین سهم او به خاطر پرتوی است که بر فنون بازیگری افکنده‌است. متد اکتینگ که او مبدع آنست بر اساس توجه به تمرین خوب به مقتضای نیاز طبایع و ملیتهای مختلف تحول یافته‌است.
دسته بندی های کتاب مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلدی)