کتاب نردبان آسمان (۲ جلدی)

Sky Ladder
گزارش مثنوی به نثر

مشخصات کتاب نردبان آسمان (۲ جلدی)
شابک : 978-6004901031
قطع : سلطانی
تعداد صفحه : 2304
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 29 مهر

معرفی کتاب نردبان آسمان (۲ جلدی) اثر محمد شریفی

نردبان آسمان گزارشی کامل از مثنوی مولوی به نثر است. در این گزارش ضمن اینکه یکایک ابیات مثنوی لحاظ گردیده است فقط به معنی کردن ابیات بسنده نشده بلکه جان کلام مولانا به صورتی روان و پیوسته به نثر درآمده است، به طوری که علاقه مندان به مثنوی با خواندن این کتاب می توانند مطمئن باشند که مثنوی را از آغاز تا انجام خوانده اند. در این گزارش بخشهای داستانی مثنوی از بخشهای غیرداستانی تفکیک شده است و اشارات و تلمیحاتی که مولانا به کار برده است به حدّ لازم توضیح داده شده است.

در جلد دوم، مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی با آخرین یافته های پژوهشگران روزآمد شده و پیشینه قصّه هایی که مولانا در مثنوی آورده است از منابع اصلی نقل شده است.

این اثر در ردیف اوّل شرحهای موجز مثنوی قرار دارد و هیچ دوستدار مولوی و پژوهنده مثنوی از آن بی نیاز نیست.
- بهاءالدّین خرّمشاهی

طرح این کار و چگونگی گزارش مثنوی را به نثر، سخته و پخته یافتم. نشانه سختگی طرح همین بس که هیچ دقیقه و نکته ای از تعلیم مثنوی و ساختار عظیم آن کتاب نادیده نمانده است. پیداست که انجام این کار جز با اشراف تمام بر مثنوی و بهره گیری از شرحها و پژوهشهای مرتبط با آن و برخورداری از ذوق، دقّت و صرف وقت و تحمّل و تأمّل بسیار و بارها خواندن و حکّ و اصلاح میسّر نمی شود. همه برافزوده ها که با علائم ویژه نشان داده شده است بجا و بایسته و موثّر در فهم مطلب و جلب کننده توجّه خواننده و با کلّ ساختار هماهنگ است. پاورقیها نیز با دقّت چندسویه تهیّه شده است و نیاز خواننده را به درستی برآورده می سازد بی آنکه خللی در گزارش منثور و معنی و پیام مثنوی وارد کند. بدون هیچ گونه مبالغه ای من کتاب را با لذّت تمام خواندم لذّتی که از یک اثر چندوجهی و درهم تنیده و پرکشش می توان برد.
- دکتر محمّد سرور مولایی

با نردبان آسمان پلّه هایی را پیمودم و میان راه در اتراقها با مناظر زیبا و نکته های باریک روبرو شدم. بخش «پیوست» (حاوی پیشینه قصّه ها و تمثیلات مثنوی) واقعآ جایش خالی بود. در این بخش محمّد شریفی از قریب یکصدوپنجاه مأخذ استفاده کرده است که برخی چون تاریخ طبری، تفسیر طبری، روض الجنان و روح الجنان، و روضة الصّفا هرکدام چندین مجلّد است. فی الواقع او اطّلاعات موجود در یک کتابخانه را در یک جلد جمع کرده است.
- دکتر توفیق ه . سبحانی

کتاب نردبان آسمان (۲ جلدی)