کتاب جامعه شناسی تمدن

Civilizations in Dispute
کد کتاب : 15077
مترجم : سالار کاشانی
شابک : 978-6008091424
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 536
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 2003
نوع جلد : سلفونی
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 مرداد

معرفی کتاب جامعه شناسی تمدن اثر یوهان پی آرناسون

در دهه های اخیر علاقۀ متفکران به بحث دربارۀ تمدن ها، هم در حیطۀ مباحث سیاسی و هم در بستر بحث های جامعه شناختی، افزایش یافته است؛ همین نکته توجه برخی از عالمان علوم اجتماعی را به ضرورت تأمل نظری دربارۀ مسائل و منظرهای اصلی این قلمرو جلب کرده است. کتاب جامعه شناسی تمدن: مسائل تاریخی و سنت های نظری کاوشی نظام مند و نقادانه است در شناخت رویکردهای تحلیل تمدنی معاصر. آرناسون الگوهای نظری مطرح شده در کار جامعه شناسان تاریخی و آراء مورخان این حوزه را با نگاهی انتقادی تشریح می کند و می کوشد به تحلیلی چندوجهی از تمدن ها دست یابد. در این چارچوب تحلیلی، او بر فرهنگ و نیز پویایی نهادهای سیاسی و اقتصادی تمدن ها تأکید می کند. سیر پرفرازونشیب کتاب در فصل پایانی به سوالاتی نقادانه دربارۀ اروپامحوری و قوت و ضعف های نظریۀ پسااستعماری در تحلیل اجتماعی می انجامد.

کتاب جامعه شناسی تمدن

یوهان پی آرناسون
یوهان پی آرناسون استاد برجسته جامعه شناسی در دانشگاه لا تروب، ملبورن و استاد بازدید کننده در دانشکده مطالعات انسانی در دانشگاه چارلز، پراگ است. وی از سال 1972 تا 1975 در دانشگاه هایدلبرگ و بیلفلد جامعه شناسی و در دانشگاه لا تروب در ملبورن استرالیا، از 1975 تا 2003تدریس کرد.
دسته بندی های کتاب جامعه شناسی تمدن