کتاب عهد جدید

Ahd-e Jadid
بر اساس کتاب مقدس اورشلیم
کد کتاب : 18217
مترجم :
شابک : 978-9643128012
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1312
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 7 مهر

معرفی کتاب عهد جدید اثر مجموعه ی نویسندگان

عهد جدید بخشی از کتاب مقدس مسیحیان در باب زندگی عیسی مسیح و یاران اوست که نام آن اشاره دارد به پیمان جدید خداوند با آدمیان، برداشته شدن شریعت موسی و بخشش گناهان به شرط ایمان به مسیح. که در واقع قربانی شدن مسیح که تبلور بشری پروردگار محسوب می شود، اصل بنیادین این پیمان و حقیقت محوری آن است. این بخش از کتاب مقدس در ایران با نام انجیل شناخته می شود. این کتاب به طور کلی به چهار بخش و بیست و هفت کتاب تقسیم می شود که بخش اول زندگی و سخنان مسیح است که چهار انجیل مرقس، لوقا، متی و یوحنا را شامل می شود، بخش دوم مسافرت هایی که به قصد تبلیغ صورت گرفته بود و فقط یک کتاب به نام اعمال رسولان دارد، بخش سوم نامه های حواریون که بیست و یک نامه را شامل می شود، بخش چهارم رویاها و مکاشفات شامل یک کتاب منسوب به یوحناست که مجموع این موارد بیست و هفت کتاب را تشکیل می دهند.
یکی از بهترین بازگردانی های عهد جدید به وسیله ی پیروز سیار صورت گرفته که نشر نی آن را به چاپ رسانده است. از ویژگی های اصلی این ترجمه، عملکرد تحقیقی و کارشناسانه ی مترجم است. مقدمه های بسیار مفیدی بر هر بخش کتاب نوشته شده و حاشیه و تعلیقاتی دارد که با در برگرفتن دو سوم از حجم کتاب، به روشن کردن و واضح سازی مفاهیم کتاب برای مخاطب پارسی زبان می پردازد. نکته ی مثبت دیگر این کتاب که کار ترجمه ی آن را ارزشمندتر هم ساخته، موارد ارجاعی است که در عهد جدید وجود دارد و به عهد عتیق اشاره می کند. تاریخ نگار انتهای کتاب هم به مکان ها و وقایع تاریخی مهم مسیحیت اشاره دارد.

کتاب عهد جدید

دسته بندی های کتاب عهد جدید
قسمت هایی از کتاب عهد جدید (لذت متن)
«شنیده اید که گفته شده است: «چشمی به چشمی و دندانی به دندانی» لیکن من به شما می گویم، با شریر مقاومت مکنید بلکه هرکه به رخساره راست تو طپانچه زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان.»

«و چون است که خس را در چشم برادر خود می بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی یابی ؟ و یا چگونه به برادر خود می گویی: اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم تو است؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از پشم برادرت بیرون کنی.»

«سوال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد زیرا هرکه سوال کند، یابد و کسی که بطلبد، دریافت کند وهرکه بکوبد برای او گشاده خواهد شد.»

«پس عیسی از هیکل بیرون شده، برفت. و شاگردانش پیش آمدند تا عمارت های هیکل را بدو نشان دهند عیسی ایشان را گفت: "آیا همه این چیزها را نمی بینید؟ هرآینه به شما می گویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود.»

«چون پیلاطس دید که ثمری ندارد بلکه آشوب زیاده می گردد، آب طلبیده، پیش مردم دست خود را شسته گفت: "من بری هستم از خون این شخص عادل، شما ببینید."»