کتاب زنان مدیریت و رهبری

LEADERSHIP SKILLS FOR WOMEN
کد کتاب : 22345
مترجم :
شابک : 978-9643052516
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 86
سال انتشار شمسی : 1385
سال انتشار میلادی : 1999
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 مهر

معرفی کتاب زنان مدیریت و رهبری اثر مریلین منینگ

مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان به عهده گرفتن مقامها و مسئولیتهای گوناگون کاسته می شود، زنان بیشتری به مناصب مدیریتی هر چه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی بیشتر می شود، و هر چه از تفاوتهای زنان و مردان در در سازمانها و نهادهای مختلف دست می یابند و همراه با آن با دشواریها و مسائل پیچیده مدیریت مواجه می شوند که متأسفانه هنوز این گونه دشواریها بای مدیران زن به قوت دو چندان خودنمایی می کنند. در این کتاب روشها و اصولی ساده، کلی و عملی برای موفقیت در رهبری و مدیریت سازمانی، با توجه ویژه به مشکلات مدیران زن، ارائه می شود و نشان داده می شود آنان چگونه میتوانند از تواناییها، استعدادها، تجربه ها و آموخته های خود به گونه ای موثر بهره گیرند. هر چه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی بیشتر می شود ، و هر چه از تفاوتهای زنان و مردان در به عهده گرفتن مقامها و مسئولیتهای گوناگون کاسته می شود ، زنان بیشتری به مناصب مدیریتی در سازمانها و نهادهای مختلف دست می یابند و همراه با آن با دشواریها و مسائل پیچیده مدیریت مواجه می شوند که متاسفانه هنوز این گونه دشواریها برای مدیران زن به قوت دو چندان خودنمایی می کنند . در این کتاب روشها و اصولی ساده ، کلی و عملی برای موفقیت در رهبری و مدیریت سازمانی ، با توجه ویژه به مشکلات مدیران زن ، ارائه می شود و نشان داده می شود آنان چگونه می توانند از تواناییها ، استعدادها ، تجربه ها و آموخته های خود به گونه ای موثر بهره گیرند .

کتاب زنان مدیریت و رهبری