زنان و فمنیسم

زنان و فمنیسم

ادبیات فمنیستی، کتاب داستانی و یا غیرداستانی است که به حمایت از آرمان های فمینیستی چون حقوق برابر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مردان و زنان می پردازد. این گونه از ادبیات اغلب از نابرابری های حقوقی موجود در اجتماع انتقاد می کند و در راستای تصحیح این نابرابری ها قدم برمی دارد.

کتاب های زنان و فمنیسم

ما همه باید فمینیست باشیم


پرفروش ترین کتاب آمازون در حوزه ی مطالعات عمومی جنسیتی

من ملاله هستم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

بعد از عشق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

زیر پوست من


دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

خانم رئیس


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

عروس فریبکار


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

زنانی که با گرگ ها می دوند


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

بیشتر بخوانید

ویرجینیا وولف، ایزدبانوی ادبیات مدرن

او زنی توانا و پرشهامت بود که چون قایقرانی بی ادعا، آثارش را بر امواج پر تلاطم ادبیات قرن نوزدهم سوار کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ما همه باید فمینیست باشیم
کاوش قابل توجه نویسنده درباره ی این که امروزه زن بودن به چه معناست.
Goodreads
معرفی کتاب من ملاله هستم
داستان تأثیرگذار ملاله، چشمانتان را رو به جهانی دیگر خواهد گشود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب خانم رئیس
بسیار جذاب.
Los Angeles Times
معرفی کتاب عروس فریبکار
بامزه، خردمندانه و تکان دهنده.
Washington Post
معرفی کتاب مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
بیانیه ای جدید و قدرتمند درباره ی فمینیسم در حال حاضر.
Goodreads