کتاب پنجاه متفکر کلیدی توسعه

Fifty Key Thinkers on Development
کد کتاب : 24841
مترجم :
شابک : 97-86004054645
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 520
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 2005
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 28 تیر

معرفی کتاب پنجاه متفکر کلیدی توسعه اثر دیوید سایمون

کتاب پنجاه متفکر کلیدی توسعه را می توان نوعی دانشنامۀ توسعه نامید. شاخص ترین و در عین حال متنوع ترین اندیشمندان حوزۀ توسعه در این کتاب معرفی شده اند. در میان آن ها اقتصاددانان و مدیران بلندپایه و بین المللی، سیاستمداران و دولتمردانی از کشورهای جهان اول تا جهان سوم، رهبران بزرگ سیاسی و نظریه پردازان دانشگاهی به چشم می آیند. یکی سوسیالیست و مارکسیست و دیگری نئولیبرالیست و باورمند به سرمایه داری است؛ یکی از منظر منطقه ای و بومی می خواهد راه توسعه را هموار کند و دیگری از راه نهادها و موسسات اداری و مالی بین المللی؛ یکی توسعه را در ستیز میان جهان اول و سوم و دیگری در آشتی و همکاری میان این دو جستجو می کند؛ یکی دغدغه اش در نظر گرفتن اصول فمینیستی در برنامه های توسعه است و دیگری گمان می کند توجه به اصول بوم شناختی و زیست محیطی اساس ایجاد یک برنامۀ توسعۀ پایدار است. خواننده پس از مطالعۀ این کتاب از گستردگی دیدگاه ها و نظریه های توسعه به شگفت می آید، اما می تواند مطمئن باشد برای هر رویکرد قابل تصوری از توسعه گرایی، سرنخ هایی مهم در این کتاب یافت می شود. متفکرانی از چهار گوشۀ جهان و از نگرش های مختلف و هر یک با کوله باری از تجربه های سیاسی و اداری در متنوع ترین کشورهای دنیا راه های توسعه را ترسیم می کنند. خوانندۀ ایرانی می تواند با این پرسش که به راستی چه راهی برای توسعۀ ایران، چه از جهت ملی و چه به لحاظ منطقه ای، مناسب است، با نگاهی تطبیقی به مباحث و نمونه های مطرح شده در کتاب، به گمانه زنی در بارۀ امروز و فردایمان بپردازد.

کتاب پنجاه متفکر کلیدی توسعه